لیست دوره های موسسه

جستجوی دوره بر اساس :


لیست دوره ها

زمان بندی تشکیل دوره : ریتم و نت خوانی
توضیحات :

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

زمان های کنسل شده دوره : ریتم و نت خوانی
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ریتم و نت خوانی

ریتم و نت خوانی

نام استاد : سعید هنرمند

پایه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : -- ریال

ثبت نام
Previous 1 Next