لیست دوره های موسسه

جستجوی دوره بر اساس :


لیست دوره ها

زمان بندی تشکیل دوره : آواز سنتی
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
سه شنبه 15:20 15:39
سه شنبه 15:40 15:59
پنج شنبه 16:00 16:19
پنج شنبه 20:20 20:39

خروج

زمان های کنسل شده دوره : آواز سنتی
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

آواز سنتی

آواز سنتی

نام استاد : رضا شریعت

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : -- ریال

ثبت نام
Previous 1 Next