لیست دوره های موسسه

جستجوی دوره بر اساس :


لیست دوره ها

زمان بندی تشکیل دوره : گیتار
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
سه شنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
دوشنبه 15:00 21:00
دوشنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00

خروج

زمان های کنسل شده دوره : گیتار
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

گیتار

گیتار

نام استاد : فیرزه علویان مهر

پایه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : -- ریال

ثبت نام
Previous 1 Next