لیست دوره های موسسه

جستجوی دوره بر اساس :


لیست دوره ها

زمان بندی تشکیل دوره : گیتار
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
سه شنبه 14:00 14:19
سه شنبه 14:20 14:39
سه شنبه 14:40 14:59
سه شنبه 15:00 15:19
سه شنبه 15:40 15:59
سه شنبه 16:20 16:39
سه شنبه 17:00 17:19
سه شنبه 17:20 17:39
سه شنبه 17:40 17:59
سه شنبه 18:00 18:19
سه شنبه 18:20 18:39
سه شنبه 18:40 18:59
سه شنبه 19:00 19:19
سه شنبه 19:20 19:39
سه شنبه 19:40 19:59
سه شنبه 20:00 20:19
سه شنبه 20:20 20:39
سه شنبه 20:40 20:59

خروج

زمان های کنسل شده دوره : گیتار
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

گیتار

گیتار

نام استاد : فیرزه علویان مهر

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : -- ریال

ثبت نام
Previous 1 Next