لیست دوره های موسسه

جستجوی دوره بر اساس :


لیست دوره ها

زمان بندی تشکیل دوره : کمانچه
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 20:30 20:59
چهارشنبه 16:00 16:29
چهارشنبه 16:30 16:59
چهارشنبه 17:00 17:29

خروج

زمان های کنسل شده دوره : کمانچه
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

کمانچه

کمانچه

نام استاد : امین میرزایی

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : -- ریال

ثبت نام
Previous 1 Next