آموزش گیتار

آموزش گیتار

زمان برگزاری : شنبه و یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه
طول دوره : 2 ماه
هزینه هر دوره: 2،000،000 تومان