مدرس تنبک

(مدرس تنبک) 

امیر حسین صائبی 

متولد۱۳۷۴ تنبک رو از سال هشتاد و هشت نزد اساتیدی همچون اکبر صادقی ،مصطفی هاشم زاده،جعفر قاضی عسکر و نوید افقه شروع کرده . کسب رتبه سوم کشور در شانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان رده سنی (ج) دارای کارت صلاحیت تدریس از وزارت ارشاد سرپرست گروه کوبه ای دستان رسا اجرای اولین کنسرت کوبه ای در شهر آمل مازندران با گروه همنوازان راهیابی هنرجویان متعدد ایشان به مرحله نهایی جشنواره موسیقی جوان اجراهای متعدد در اصفهان و شهرستان ها شرکت در دوره های پداگوژی شریف لطفی و جعفر قاضی عسکر برگزاری کنسرت های متعدد هنرجویان در اصفهان و شهرستان ها با مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد سابقه تدریس در شهرستان های نجف آباد 'تیران و کرون 'دلیجان 'فولادشهر 'زرین شهر' در حال تدریس در اموزشگاه های: سازک اصفهان -عارف اصفهان دارای کارت صلاحیت تدریس مدرس هنرستان موسیقی