مدرس سنتور

(مدرس سنتور) 

راضیه طباخان 

متولد:۱۳۵۸ تحصیلات:کاردانی موسیقی نوازندگی ساز ایرانی آشنایی با ساز تنبک _اساتید سنتور به ترتیب: سرکار خانم آقایی ، بهمن بابایی ، پژمان اختیاری ، مسعود میرزایی _اساتید تنبک به ترتیب: مرتضی قاسمی ، حسین قربانی ، مجید حسابی -فعالیت در گروه موسیقی فانوس و شرکت در جشنواره موسیقی فجر -شرکت در جشنواره موسیقی آموزشگاه های موسیقی کشور و کسب مقام اول شروع تدریس از سال ۸۶ تا کنون