مدرس پیانو کلاسیک

(مدرس پیانو)

سارا خسروی

مدرس پیانو (سارا خسروی) مدرس و کارشناس موسیقی، شروع تخصصیِ پیانو از سال ۱۳۸۹ اساتید:امیر صوابی ، دکتر آربی بابومیان، محمدرضا صفوی و استاد اقدس پورتراب گذراندن دوره های تخصصی مربیگری و تدریس پیانو زیر نظر دکتر آربی بابومیان. تکمیل و فراگیری تکنیکهای حرفه ای ِ آموزش ِ پیانو زیر نظر مستقیم استاد اقدس پورتراب و استاد امیر صوابی اساتید سلفژ و هارمونی:سعید هنرمند، هادی عیان بد و اشکان طباطبایی سرپرست و تنطیم کننده قطعات ارکستر دختران واج در موسسه ی موسیقی بسته نگار درسال ۱۳۹۶ و تنظیم برخی قطعات ارکستر بزرگ کودک و نوجوان در سال ۱۳۹۸ تجربه همکاری با ارکستر خاطره ها در سال ۱۳۹۷