مدرس عود و تنبک

(مدرس عود و تنبک)

ستار محمدی

متولد ۷۷. دانشجوی رشته کارشناسی. موسیقی،نوازنده و مدرس عود و تنبک. نوازندگی تنبک از سال ۸۶. نوازندگی عود از سال ۹۳. تدریس از سال ۹۴‌. اساتید تنبک:نوید افقه،جعفر‌ قاضی‌عسکر،بیژن رحمانی. اساتید عود:حمید خوانساری،امین حیدری. سابقه همکاری با اموزشگاه‌های موسیقی اصفهان و کرج. کسب ۵ مقام در شاخه نوازندگی عود و تنبک در جشنواره ملی موسیقی جوان‌. سابقه اجرا و همکاری با تک‌اهنگ و البوم موسیقی.‌