مدرس تار و سه تار

(مدرس ساز تار و سه تار) 

 صنم صومی

-متولد ۱۳۷۳ -آغاز فراگیری موسیقی از سال ۱۳۸۸ - فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در رشته نوازندگی موسیقی ایرانی -فراگیری ساز تار نزد اساتید: آرش مشتاقی، فرشید جم و حمیدرضا حسن پور، قاسم رحیم زاده و سه تار نزد استاد مسعود شعاری -فراگیری سلفژ، هارمونی و علوم موسیقی نزد استاد سعید هنرمند -شروع تدریس از سال ۱۳۹۴ -فعالیت ها: -مدرس ساز تار و سه تار در هنرستان دخترانه سوره -همکاری و اجرا با گروه های موسیقی هامون ،ترنگ ،ایران دخت ، پرنیان ، عقیق، وصال، ارکستر ملی اصفهان و ارکستر فیلارمونیک اصفهان به آهنگسازی استاد مجید درخشانی.