مدرس تار

(مدرس تار و سه تار) 

محمد علیجانی

 تحصیلات:کارشناسی موسیقی ایرانی هنر آموخته از اساتید به ترتیب: استاد سعید رضوانی: مقدمات تار و سه‌تار استاد هوشنگ ظریف: ردیف میرزاعبدالله و موسی خان معروفی استاد داریوش پیرنیاکان: ردیف میرزاحسینقلی و دوره عالی علی‌اکبرخان شهناری استاد لطفی: شیوه‌ی بداهه‌پردازی -سابقه‌ی تدریس ۱۴ سال در آموزشگاه های معتبر اصفهان -فارغ التحصیل از هنرستان موسیقی اصفهان - مدرس هنرستان موسیقی _دارای ۸مدرک موسیقی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی