مدرس ویولن کلاسیک

(مدرس ویولن ) 

مژگان مشتاقیان

متولد۱۳۶۹ تحصیلات:کارشناسی نوازندگی ویولن ایشان فعالیت موسیقی را از سن ۹سالگی با ساز تنبک شروع کرده و پس از اجرا در اولین گروه ارکستر بانوان درسال ۱۳۸۱ شروع به یادگیری ساز ویولن نزد اساتید شهریار شکرانی_جناب آقای افراز سهیلیان_امیر نظری_هویک باغومیان،شریفیان پس از اخذ کاردانی در نوازندگی ویولن به مدت ۲سال نزد استاد ابراهیم لطفی و پس از اخذ مدرک کارشناسی نوازندگی ویولن و بهره گیری از آقای بهزاد جعفریان وخانم گلریز ذربخش به ادامه نوازندگی ویولن پرداختند. _اخد کاردانی نوازندگی ویولن از دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان _اخذ کارشناسی نوازندگی ویولن از دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان _اخذ مدرک مهارتی موسیقی _عضو خانه موسیقی _تدریس در حوزه هنری و آموزشگاه های اصفهان _ تدریس تئوری موسیقی و موسیقی در هنرستان موسیقی _سابقه اجرا در ارکسترو گروه های موسیقی _سابقه تدریس به کودکان و بزرگسالان و سرپرستی مهارت آموزی به کودکان در اجرا و گروه نوازی _سابقه اجرا در سالن خورشید،حلال احمر،حوزه هنری اصفهان،دانشگاه کارگران