مدرس قانون

(مدرس قانون) 

پریا فرهادی 

 رتبه اول تکنوازی قانون در جشنواره جوان سال ۹۷ رتبه سوم تکنوازی ساز قانون در جشنواره جوان سال ۹۴ عضو خانه موسیقی ایران محصل در دانشگاه هنر تهران در رشته نوازندگی موسیقی ایرانی اجرا در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر تدریس در هنرستان موسیقی دختران (سوره) و راهنمایی پسران انتشار قطعات گریز، سوران، آیریلیق، گفت و گو و پیش درآمد دشتی و... شرکت در مستر کلاس استاد شریف لطفی در خصوص اصول تدریس و پداگوژی اجرای دونوازی کمانچه وقانون در تالار وحدت سال۹۷ عضو ارکستر مضرابی اصفهان استاید: پیام حکیم ،یحیی علیاری، امیرحسین مختاری ، پریچهر خواجه ، سعید هنرمند ، حمیدرضا حسن پور و هادی عیان بد.